poured-concrete-pasco-wa.jpg

Freshly poured concrete in Pasco, Wa.